Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 13:00 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Årsredovisning 2021 - KF

 •   5

  Månadsrapport 22-02-28 Hörby kommun - KS

 •   6

  Förvärv av fastigheten Prostgatan 9

 •   7

  Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra

 •   8

  Upphandling projektering Östra Stattena - KS

 •   9

  Besvarande av samråd för Detaljplan för del av Fogdarp 9:27 (Elisefarm), Höörs kommun - KS

 •   10

  Detaljplan för del av Slagtofta 1:6 och del av Hörby 45:1, Slagtoftavägen/Kraftgatan - KSAU

 •   11

  Begäran om planbesked för del av Överum 3 och del av Hörby 45:1 - KS

 •   12

  Planuppdrag Killhult 1:76 - KS

 •   13

  Inköp av bodar - KSAU

 •   14

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Källhaga servicelägenheter Byggmästeragatan 24, 26 och 28 (Bergshamra 14) takbyte

 •   15

  Ansökan om kommunbidrag - Stöd till Grannsamverkan (SAMBO) - KS

 •   16

  Arbetsmiljöansvar Hörby kommun - KF

 •   17

  Uppdrag - certifierad utbildning ekonomi, upphandling och inköp - återrapportering

 •   18

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag 2022 - KF

 •   19

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag - KF

 •   20

  Redovisning av publicerade och avvisade Hörbyförslag 2022 - KF

 •   21

  Redovisning av obesvarade motioner - KF

 •   22

  Bevarande av motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om att införa e-förslag i Hörby kommun - KF

 •   23

  Besvarande av motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder - KF

 •   24

  Besvarande av motion från Marie Dahlén (L) om uppstartande av familjecentral i Hörby kommun - KF

 •   25

  Förändringar i Hyresavgifter och uthyrningsbestämmelser 2022 - KF

 •   26

  HR-information

 •   27

  Ekonomisk information

 •   28

  Kommundirektören informerar

 •   29

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

 •   30

  Information om avsiktsförklaring gemensam överförmyndarverksamhet Tomelilla-Ystad-Sjöbo kommuner

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.