Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 15:00 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2023 - KS

 •   5

  Faunapassage - Hörbyån - Kvarndammen mellan Nygatan och Ystadvägen - KS

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd för renovering av servicelägenheter - KSAU

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd för inköp av fyrhjuling till Kommunservice - KSAU

 •   8

  Uppdrag gällande hälsa bland barn och ungdomar

 •   9

  Uppdrag gällande elevhälsa

 •   10

  Hemställan om att förvärva del av Hörby 45:1 - KSAU

 •   11

  Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun - KF

 •   12

  Ansökan om lån Önneköps IF - KSAU

 •   13

  Intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen - handlingsplan - KS

 •   14

  Inkomna remisser 2022 - KSAU

 •   15

  HR-information

 •   16

  Ekonomisk information

 •   17

  Månadsrapport 2022-03-31 - KS

 •   18

  Kommundirektören informerar

 •   19

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.