Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 11:25 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Förslag till gatunamn och kvartersnamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs - KF

 •   5

  Ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost för Hörby kommunSamgående mellan Energikontoret Skåne och Energikontoret Sydost - KS

 •   6

  Revidering av kommunal energi- och klimatstrategi - KS

 •   7

  Information och prioritering detaljplaner - KS

 •   8

  Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2022 - KS

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för byte av låssystem, Lundegården - KSAU

 •   10

  Ansökan om ekonomiskt stöd, Svensköps IF

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd Renovering Hörby vattenverk

 •   12

  Årsredovisning, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet direktionen AV Media Skåne - KF

 •   13

  Reglemente för ersättning för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 - KF

 •   14

  Kommunassurans Syd Försäkrings AB - KS

 •   15

  Handlingsplan för Hörby kommuns arbetsmiljömål 2022 - 2023 - KF

 •   16

  HR-information

 •   17

  Månadsrapport 22-04-30

 •   18

  Ekonomisk information

 •   19

  Kommundirektören informerar

 •   20

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.