Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 11:30 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Utökat verksamhetsområde - Häggenäs 21:7, etapp 4 och 5

 •   5

  Marköverlåtelseavtal Bjärsjölagård 5, 7 och 8 samt Bordsjö 3, 5 och 6 - KS

 •   6

  Marköverlåtelsesavtal Össjö 3 - KsAu

 •   7

  Remiss, Klimat- och miljöplan 2022-2026, Kristianstads kommun

 •   8

  Revidering av kommunal energi- och klimatstrategi

 •   9

  Remiss, Förnyad granskning av översiktsplan för Hässleholms kommun

 •   10

  Beslut om samråd för detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3

 •   11

  Medarbetares möjligheter till växelarbete

 •   12

  Ansökan om Landsbygdsmiljonen från Önneköps Bygdebolag AB

 •   13

  Principer för kostnadsbudgetering av tomställda lokaler och nedskrivningar av igångsatta investeringsprojekt

 •   14

  Reglemente för Hörby kommuns revisorer

 •   15

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om hantering av motioner

 •   16

  Revidering av reglemente för partistöd

 •   17

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt "Implementering av ärende- och dokumenthanteringssystem"

 •   18

  HR-information

 •   19

  Månadsrapport 22-05-31 Hörby kommun

 •   20

  Information om budget 2023 och planer 2024-2034 för Hörby kommun

 •   21

  Ekonomisk information

 •   22

  Kommundirektören informerar

 •   23

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.