Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Bidragsansökan Kulturhuset Östra Sallerup, tillgänglighet Landsbygdsmiljonen

 •   5

  Medborgarförslag om införande av fritidsbank

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd för ÖFL Ludvigsborg-Hörby

 •   7

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad av lokaler för IFO (Hörby 42:16)

 •   8

  Hörbyförslag om Upprustning och iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup

 •   9

  Äskande avseende medel för Gott Liv brukare 75+.

 •   10

  Besvarande av motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder

 •   11

  Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om inrättande av en teknisk support

 •   12

  Besvarande av motion från Hans Frank (L), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L) och Marie Dahlén (L) om förstärkning av varumärket genom förbättrad satsning på besöksnäringen i Hörby kommun

 •   13

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om obemannade matbutiker utanför tätorten

 •   14

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om att erbjuda skolbiljett i Skånetrafiken för alla gymnasieelever i Hörby kommun som gäller dygnet runt

 •   15

  Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S) om gratis kollektivtrafik för ungdomar i gymnasieåldern

 •   16

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om införande av en bestämmelse om minoritetsrevisor i bolagsordningarna för Hörby kommuns Industrifastighets AV och Hörby Bostäder AB

 •   17

  Yttrande angående skrivelse från revisionen om hantering av partistöd

 •   18

  Besvarande av motion Från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om utredningen av ägandeform för kommunens fastigheter

 •   19

  Taxor och avgifter 2023

 •   20

  Intern kontroll kommunstyrelsen

 •   21

  Budget 2023, plan 2024 -2033

 •   22

  Månadsrapport 22-09-30 Hörby kommun

 •   23

  Kris- och säkerhetsinformation

 •   24

  Säkerhetsåtgärder för förtroendevalda och tjänstemän

 •   25

  Ekonomisk information

 •   26

  HR-information

 •   27

  Kommundirektören informerar

 •   28

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.