Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 12:05 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Projekt ny Brandstation

 •   5

  Förslag till namn på park/promenad

 •   6

  Beslut: Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av markanvisningsavtal

 •   7

  Information om översyn av arrenden

 •   8

  Remiss, samråd gällande framtida kraftledningar för anslutning av havsvindpark

 •   9

  Besvarande av motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om inventering av obebodda fastigheter.pdf

 •   10

  Begäran om planbesked för Östentorp 6:3, Gasum

 •   11

  Information och prioritering detaljplaner

 •   12

  Detaljplan för del av Osbyholm 1:165 och del av Osby 34:1, Klövervägen

 •   13

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för inköp av videoutrustning för konferensrum i kommunhuset

 •   15

  Ansökan om kommunbidrag - Stöd till Grannsamverkan (SAMBO) 2023

 •   16

  Taxor och avgifter 2023

 •   17

  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

 •   18

  Årsredovisning kommunstyrelsen 2022

 •   19

  Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2023

 •   20

  Investeringar teknik - Kultur och fritid

 •   21

  Tolkning av "reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023–2026"

 •   22

  Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) om äldrevården i Hörby kommun

 •   23

  Besvarande av motion från Hans Frank (L) om ändring av krav för friskvatten installationer på obebodda lantbruksfastigheter eller lantbruksfastigheter med sporadiskt boende

 •   24

  Besvarande av motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om avgiftsminskning eller om möjligt befrielse från terminsavgift till Kulturskolan i Hörby kommun

 •   25

  Ekonomisk information

 •   26

  HR-information

 •   27

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

 •   28

  Anställning av kommundirektör

 •   29

  Förlängning av avtal kommundirektör

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.