Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 16:00 Giraldos
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Rapport från Kommunförbundet Skåne för nulägesanalys inom digitaliseringsområdet (KSAU)

 •   4

  Förslag till samverkansavtal för kommungemensamt e-arkiv (KS)

 •   5

  Återrapport av handläggningsrutiner och principer för inköp av villor och bostadsrätter (KSAU)

 •   6

  Begäran från Hörbybostäder om aktieägartillskott alternativt koncernbidrag om 15 mkr (KS)

 •   7

  Information om Rignells minnesfond (KSAU)

 •   8

  Information om avtal mellan Hörby kommun och fjärrvärmeleverantören Rindi (KSAU)

 •   9

  Budget 2019 och planer 2020-2021 för kommunstyrelsen (KS)

 •   10

  Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019 (KS)

 •   11

  Beställning av detaljplan för del av Hörby 45:1 - pendlarparkering, stationsläge Ringsjövägen (KS)

 •   12

  Ändring av detaljplan för Älvdalen, Hörby 44:13 (KS)

 •   13

  Remiss från Bergsstaten om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Andrarum nr 1 och Hörby nr 1 i Hörby, Tomelilla och Sjöbo kommuner (KSAU)

 •   14

  Initierade ärenden från Socialdemokraterna i Hörby kommun - gällande pedlarparkeringen, Engströmsmarken, Berga 2, Preem tomten, Bäckaskog 5 (Torggatan 3), fastigheten Hasslarp (Mötesplats Metropol), fyra tomter vid älvdalsskolan, Backen (KS)

 •   15

  Motion från Birger Larsson (L) angående utveckling av centrum i Hörby (KF)

 •   16

  Information om försäljning av tomter på Stattena och i Önneköp (KSAU)

 •   17

  Information om fastigheten Hörby 42:18 "kvarnen" (KSAU)

 •   18

  Information om Norra Industriparken (KSAU)

 •   19

  Information om ansökan om bidrag för att rusta upp åpromenaden (KSAU)

 •   20

  Revisionsrapport om "Granskning av attraktiv arbetsgivare" juni 2018 (KS)

 •   21

  Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KF)

 •   22

  Information om projekt samordnad varudistribution

 •   23

  Återremiss - Begäran om utökat kommunbidrag för inköp av arbetskläder (KS)

 •   24

  Återremiss - Ärende om verksamhetsinriktning på Önnebo (KF)

 •   25

  Återremiss - Införande av Lagen om valfrihet (LOV) (KF)

 •   26

  Förslag till folkhälsostrategi (KF)

 •   27

  Förvärv av fastigheten Hörby Bosjö 5 (Ernst Ahlgrensgatan 3) - kopplad till HVB-verksamhet - Fråga om rättelse av upphävt beslut (KF)

 •   28

  Information om strategi för kamerahantering i brottsförebyggande syfte (KSAU)

 •   29

  Martin Frossmarks minnesfond och Kerstin Nilssons stipendiefond 2018 (KSAU)

 •   30

  Rapporter

 •   31

  Information från kommundirektören

 •   32

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   33

  Avrapportering till ksau från styrgruppen stationssamhälle 2.0

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.