Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:35 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Kostnadsmodell för brandposter i Höör och Hörby kommun 2019 (KS)

 •   4

  Initierat ärende från Susanne Meijer (S) gällande en rapport över hantering av nyanlända och åldersuppskrivna ungdomar (KS)

 •   5

  Begäran från Hörbybostäder om aktieägartillskott alternativt koncernbidrag om 15 mkr (KF)

 •   6

  Framställan från Hörbybostäder AB att överta personal (KF)

 •   7

  Utredning angående eventuell överlåtelse av kommunens fastigheter tillhelägt bolag (KF)

 •   8

  Erläggande av borgensavgift för Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB (KF)

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för ny skolbuss (KSAU)

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för reservelverk för Hörby vattenverk (KSAU)

 •   11

  Prenumeration av tidningen Dagens Samhälle (KSAU)

 •   12

  Ändring av instruktioner för sociala driftsprojekt (KS)

 •   13

  Hörby bostäder gällande ekonomin (KS)

 •   14

  Samverkan mellan politiken och tjänstemännen (KS)

 •   15

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag (KF)

 •   16

  Rapporter

 •   17

  Information från kommunchefen

 •   18

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   19

  Direktiv till stämmoombudet för IT-kommuner i Skåne

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.