Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:30 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Månadsrapport oktober 2017 för kommunstyrelsen (KS)

 •   4

  Månadsrapport oktober 2017 för Hörby kommun (KF)

 •   5

  Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2018 (KSAU)

 •   6

  Hörby kommuns arbete med tillgänglighetsfrågor (KS)

 •   7

  Införande av gemensam Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby (KF)

 •   8

  Avsiktsförklaring för strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun (KS)

 •   9

  Avsiktsförklaring för samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun i räddningstjänstfrågor (KS)

 •   10

  SkånEarkiv antagande av avsiktsförklaring (KS)

 •   11

  Återrapport om bredbandsutbyggnad (KSAU)

 •   12

  Utseende av årets initiativ 2017 (KS)

 •   13

  Utseende av årets miljöpris 2017 (KS)

 •   14

  Revidering av miljönämndens taxa (KF)

 •   15

  Tilläggsavtal för finansieringsmodell för färdtjänst 2018-2019 (KF)

 •   16

  Yttrande över Lunds kommuns översiktsplan (KS)

 •   17

  Yttrande över remiss "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029" (KS)

 •   18

  Nytt huvudmannaavtal och nytt recipientavtal för Ringsjöns vattenråd (KS)

 •   19

  Handlingsplan för heltidsarbete (KF)

 •   21

  Återrapport om utvärdering av samverkan enligt samverkansavtal för VA-GIS nämnden (KSAU)

 •   22

  Utredning angående eventuell överlåtelse av kommunens fastigheter till helägt bolag (KSAU)

 •   23

  Information från Hörby bostäder (KSAU)

 •   24

  Yttrande över samråd för detaljplan för Lågehallarna, delar av fastigheterna Bergshamra 1 och 3, Hörby 45:1 samt Hörby 41:5 i Hörby kommun

 •   25

  Yttrande över samråd för detaljplan Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun

 •   26

  Information om arkivutredning i Hörby kommun (KSAU)

 •   27

  Kurser och konferenser

 •   28

  Rapporter

 •   29

  Information från kommunchefen

 •   30

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   31

  Ansökan om medel för socialt driftprojekt projekt "Fysisk aktivitet 75+" (KSAU)

 •   32

  Ansökan om medel för socialt driftprojekt projekt "Främjande av anhörigkraft" (KSAU)

 •   33

  Principbeslut för folkhälsostrategi (KS)

 •   34

  Strategiskt arbete för en ekonomi i balans - uppföljning av SKL:s kommunanalys samt förslag på åtgärder på lång sikt (KSAU)

 •   35

  Rapport från boendekoordinator gällande integration och anskaffning av bostäder

 •   36

  Utseende av arvodesgrupp inför mandatpersionden 2019-2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.