Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:20 Giraldos
 •   1

  Förändring av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Återrapportering angående budgetuppföljning och ekonomiska förutsättningar 2018 för barn- och utbildningsnämnden

 •   4

  Motion från Stefan Borg (SD) om att göra obligatoriska drogtester på skolorna

 •   5

  Ställningstagande för samordnad varudistribution

 •   6

  Information om Dataskyddsförordningen

 •   7

  Motion från Gert Nygren (SPI) om slopat bygglov för installation av solceller

 •   8

  Information om handläggning av motion från Gert Nygren (SPI) gällande återkallande av markanvisningsavtal Stattena norra

 •   9

  Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) angående tunnel under väg 13/Lybykorset

 •   10

  Antagande av detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun

 •   11

  Kävlingeåns vattenråd - reparationer och underhåll av anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeåns avrinningsområden

 •   12

  Information om Norra Industriparken

 •   13

  Delårsrapport II 2018-08-31 för kommunstyrelsen

 •   14

  Information om Delårsrapport II 2018-08-31 för Hörby kommun

 •   15

  Budget 2019 kommunstyrelsen, komplettering av kortsiktiga mål - God folkhälsa

 •   16

  Förslag till samverkansavtal för kommungemensamt e-arkiv

 •   17

  Hörby 42:18 och Karsholm 19 - Köp av fastighet

 •   18

  Information från kommundirektören

 •   19

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.