Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:50 Sammanträdesrum Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information om projekt Lågehallarna (KSAU)

 •   4

  Sammanslagning av stiftelser och fonder (KS)

 •   5

  Ansökan för sociala driftprojekt (KSAU)

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd - Ombyggnad- och beläggningsarbeten Idrottsgatan och Björkgatan (KSAU)

 •   7

  Begäran om utökat kommunbidrag för inköp av arbetskläder (KS)

 •   8

  Ansökan om utökad budgetram för gruppbostad enligt LSS (KF)

 •   9

  Ansökan om utökad budgetram för servicebostäder enligt LSS (KF)

 •   10

  Ärende om verksamhetsinriktning på Önnebo (KF)

 •   11

  Införande av Lagen om valfrihet (LOV) (KF)

 •   12

  Återrapport gällande LVM placeringar 2018 (KSAU)

 •   13

  Vattenförsörjningsplan - Målbild och strategier (KS)

 •   14

  Motion från Kristina Holmqvist (M) om ljudutsändning från fullmäktige i Hörby (KF)

 •   15

  Arvodesgrupp inför mandatperioden 2019-2022 (KF)

 •   16

  Remiss från Naturvårdsverkets med förslag till reviderad handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft "Luftguiden" (KSAU)

 •   18

  Förfrågan om medfinansiering av vattenvårdande åtgärder i Sjöbergasjön, Helgeåns avrinningsområde (KS)

 •   19

  Namnbyte på del av Ystadvägen samt ändrad utsträckning av Lybyvägen (KS)

 •   20

  Rapporter

 •   21

  Information från kommundirektören

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.