Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 15:50 Sammanträdesrum Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initierade ärenden

 •   4

  Ansökan om igångsättningstillstånd gällande ny vattenledning för Lågehallarna (KSAU)

 •   5

  Ansökan om igångsättningstillstånd för utbyte av konstgräs på Hörby idrottsplats (KSAU)

 •   6

  Rögle 1, Trollbäcken - Ersättning av Trollbäckens lokaler (KS)

 •   7

  Rapport från överförmyndarverksamheten (KSAU)

 •   8

  Rapport angående Resiliensarbetet

 •   9

  Mål och visioner för energi- och klimatplanen (KS)

 •   10

  Markanvisningsavtal - Försäljning av tomtmark för del av Hörby 43:47, Stattena norra, södra etappen (KS)

 •   11

  Markanvisningsavtal - Försäljning av tomtmark, del av Hörby 45:1, Klockaregården (KSAU)

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Rapporter

 •   14

  Information från kommundirektören

 •   15

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   16

  Budget 2019 och planer 2020-2021 för Hörby kommun

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.