Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Giraldos
 •   1

  Förändring av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Avsiktsförklaring, planering för Elisefarm, Norrto 8:2

 •   4

  Föreläggande från Länsstyrelsen om utvidgning av och kompletterande föreskrifter för samt upphävande av del av naturreservatet Fulltofta gård (511-4954-2018, 1266-001)

 •   5

  Motion från Birger Larsson (L) angående solcellsparker i Hörby kommun (KF)

 •   6

  Förslag till komplettering av reglemente för ersättning till förtroendevalda inför mandatperioden 2019-2022

 •   7

  Utseende av Dataskyddsombud

 •   8

  Delårsrapport II 2018-08-31 för Hörby kommun

 •   9

  Budget 2019 och planer 2020-2021 - Hörby kommun

 •   10

  Revidering av Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun

 •   11

  Återrapportering; Strategiskt arbete för en ekonomi i balans - uppföljning av SKL:s kommunanalys samt förslag på åtgärder på lång sikt

 •   12

  Arbetsordning för den politiska styrgruppen för samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun

 •   13

  Principer för att beräkna och fördela kostnader vid samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun

 •   14

  Samverkansavtal Räddningstjänst mellan Hörby kommun och Höörs kommun

 •   15

  Samverkansavtal för Överförmyndarnämnden (tillägg) mellan Hörby kommun och Höörs kommun

 •   16

  Samverkansavtal vatten och avlopp mellan Hörby kommun och Höörs kommun

 •   17

  Samverkansavtal för GIS mellan Hörby kommun och Höörs kommun

 •   18

  Rapport från Trygghetsrådet

 •   19

  Kurser och konferenser

 •   20

  Rapporter

 •   21

  Information från kommundirektören

 •   22

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.