Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 13:10 Giraldos
 •   1

  Förändring av föredragningslistan

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Information från tekniska nämnden - Trollbäckens förskola - Måltidsverksamheten

 •   4

  Information om projekt Lågehallarna

 •   5

  Information om socialförvaltningens arbete med HBTQ-frågor (KSAU)

 •   6

  Halvårsredovisning från Arbetsmarknadsenheten (KS)

 •   7

  Information extra ägarsamråd Kraftringen

 •   8

  Återrapportering av Intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen (KS)

 •   9

  Information om Norra Industriparken inklusive markpriser "Spetsen"

 •   10

  Återrapportering om försäljning av tomter på Stattena och i Önneköp

 •   11

  Information om EU-kommissionens förslag (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-472)

 •   12

  Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare 2019-2022 (KF)

 •   13

  Återrapportering från tekniska nämnden angående Hörby stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbusskonceptet

 •   14

  Information från kommundirektören

 •   15

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.