Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:45 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Lokalanpassning av ytterligare förskoleplatser i Hörby kommun (KS)

 •   4

  Medfinansieringsavtal mellan Hörby kommun och Trafikverket gällande gång- och cykelväg till Ludvigsborg (KS)

 •   5

  Svar på initierat ärende från Eva Lindholm (M), Frågor gällande fastigheten Hörby Bäckaskog 5 (KS)

 •   6

  Handlingsplan för heltidsarbete (KSAU)

 •   7

  Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda (KF)

 •   8

  Yttrande över promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44) (KS)

 •   9

  Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 •   10

  Nämndernas beslut i medborgarförslag (KF)

 •   11

  Kurser och konferenser

 •   12

  Rapporter

 •   13

  Information från kommunchefen

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.