Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:40 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information om Rönneåprojektet (KSAU)

 •   4

  Bokslut för kommunstyrelsen 2017 (KS)

 •   5

  Information om preliminärt bokslut för Hörby kommun 2017 (KF)

 •   6

  Information om swappar (KSAU)

 •   7

  Utredning angående eventuell överlåtelse av kommunens fastigheter till helägt bolag (KSAU)

 •   8

  Yttrande över remiss för projekt Sydarkiveras utveckling (KS)

 •   9

  Avstämning av ekonomiskt resultat 2017 för barn- och utbildningsnämnden (KSAU)

 •   10

  Rögle 1, Trollbäcken - Ersättning av Trollbäckens lokaler (KF)

 •   11

  Återrapport om inskaffande och anpassning av bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd gällande fastigheten Bäckaskog 5 (KSAU)

 •   12

  Prissättning av tomtmark för Stattena norra, etapp söder för Bjärsjölagård 1-4 och Bordsjö 1-2 samt del av fastigheten Hörby 43:47 (KF)

 •   13

  Förstudie av lokalisering och markreservation inom fastigheten Hörby 45:1 (KSAU)

 •   14

  Information om tomtkö (KSAU)

 •   15

  Återrapport av prissättning av tomter i Önneköp (KSAU)

 •   16

  Yttrande över remiss av förslag till grönplan för Kristianstads kommun (KS)

 •   17

  Yttrande över remiss för ny klimat- och energistrategi för Skåne (KS)

 •   18

  Tilläggsbestämmelser till ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) (KF)

 •   19

  Planering inför valet 2018 (KSAU)

 •   20

  Återrapport gällande flaggreglementet (KSAU)

 •   21

  Rapporter

 •   22

  Information från kommunchefen

 •   23

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   24

  Prenumeration av tidningen Dagens Samhälle

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.