Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:20 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärende

 •   4

  Rögle 1, Trollbäcken - Ersättning av Trollbäckens lokaler (KF)

 •   6

  Redovisning av de större fastighetsprojekten inom investeringsbudgeten (KSAU)

 •   7

  Omformulering av borgensbeslut för IT-kommuner i Skåne (KF)

 •   8

  Information om projekt Ringsjöns restaurering, ekonomisk redovisning (KSAU)

 •   9

  Bordlagt ärende - Begäran från Hörbybostäder om aktieägartillskott alternativt koncernbidrag om 15 mkr (KF)

 •   10

  Bordlagt ärende - Framställan från Hörbybostäder AB att överta personal (KF)

 •   11

  Instruktioner till kommunchef i Hörby kommun (KS)

 •   12

  Information om IT-säkerheten för Hörby kommun (KSAU)

 •   13

  Ansökan om standskyddsdispens för Osby 25:18 (KS)

 •   14

  Yttrande över Framtidsplan för Hässleholms stad, Hässleholms kommun (KS)

 •   15

  Återremitterat ärende - Revidering av handläggningsrutiner och principer för inköp av villor och bostadsrätter - Handlingsplan 2018, boende för nyanlända (KS)

 •   16

  Markanvisningsavtal - Försäljning av tomtmark, del av Hörby 45:1, Klockaregården.Köpare: Hörby Industrifastighets AB (HIFAB) (KSAU)

 •   17

  Initierat ärende från Stefan Borg (SD) - Återkallande av igångsättningstillstånd för Hörby stationssamhälle 2.0 (KS)

 •   18

  Yttrande över samråd för detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra (KS)

 •   19

  Rapport om trygghetsvandringar och utvärdering av medborgarlöften 2017 (KS)

 •   20

  Förslag till medborgarlöfte 2018 (KF)

 •   21

  Återremitterat ärende - Återrapport organisationsjustering vid Östraby skola, De La Gardieskolan samt vid förskolorna Östan-och Västanvinden (KS)

 •   22

  Val av representant till Inera AB (KS)

 •   23

  Yttrande över granskning för förslag till detaljplan för Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. i Ludvigsborg, Hörby kommun (KS)

 •   24

  Medlemskap i "Håll Sverige Rent-kommun" (KS)

 •   25

  Kurser och konferenser

 •   26

  Information från kommunchefen

 •   27

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.