Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tidpunkt för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Kultur- och fritidsnämndens budget 2020

 •   6

  Intern kontrollplan 2020

 •   7

  Verksamhetsbidrag till kulturföreningar i Hörby kommun

 •   8

  Bidrag till studieförbunden

 •   9

  Samverkansavtal med Riksidrottsförbunden och SISU idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation

 •   10

  Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

 •   11

  Information

 •   12

  Delegationsbeslut - december 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.