Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initierade ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   5

  Ekonomi - månadsrapport mars 2023

 •   6

  Skrivelse från revisorerna angående revisionens handlingar

 •   7

  Rutiner anstånd och kravhantering

 •   8

  Meddelanden

 •   9

  Delegationsbeslut

 •   10

  Kurser och konferenser

 •   11

  Information

 •   12

  Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.