Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initierade ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   6

  Information om verksamheten

 •   7

  Ekonomi - månadsrapport februari 2023

 •   8

  Remissvar renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby

 •   9

  Rutin för anstånd avseende kundfakturor

 •   10

  Meddelanden

 •   11

  Delegationsbeslut

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Information

 •   15

  Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.