Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initierade ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   5

  Information om verksamheten - Badet/Allaktivitetshuset

 •   6

  Ekonomi - kostnadsram 2023 - verksamhetsplan 2023

 •   7

  Barnbokslut 2022

 •   8

  Bidragsansökan Ludvigsborgs Byaförening

 •   9

  Motion - Kulturskolans avgifter

 •   10

  Val av representant till Handikapprådet 2023 - 1 ledamot samt 1 ersättare

 •   11

  Justeringsordning Kultur- och fritidsnämnden 2023

 •   12

  Delegationsbeslut

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.