Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Miljömålsuppföljning

 •   6

  Nulägesanalys i fossilbränslefria uppstartskommuner

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport juni 2020

 •   8

  Åtgärdspaket Covid-19 Föreningsbidrag

 •   9

  Kompensation för kunder Lågedammsbadet

 •   10

  Kultur- och fritidsnämnden och dess presidium - sammanträdesdatum år 2020/2021

 •   11

  Information om digitalisering på Hörby museum

 •   12

  Information om stöd och bidrag till föreningslivet

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut - juni 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.