Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initierade ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   5

  Information om verksamheten - museet, biblioteket

 •   6

  Investering teknik

 •   7

  Ansökan om bidrag - Hörby Rotary

 •   8

  Ansökan om bidrag - Hörby Folkets Hus förening

 •   9

  Projektpengar 9681 Aktivitetsplats Ludvigsborg

 •   10

  Fördelning av verksamhetsbidrag - Kultur 2023

 •   11

  Verksamhetsberättelse 2022/Bokslut 2022

 •   12

  Remiss - remissvar över förslag på förändrad politisk organisation i Hörby kommun

 •   13

  Remiss - angående nytt gatunamn och kvartersnamn inom detaljplan Stattena Östra

 •   14

  Delegationsbeslut

 •   15

  Meddelanden

 •   16

  Information

 •   17

  Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.