Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av nya ärenden

 •   5

  Utvärdering FRIMII

 •   6

  Ekonomisk redovisning per den 31 mars 2016

 •   7

  Kultur- och fritidsnämndens kortsiktiga mål 2017

 •   8

  Kultur- och fritidsnämndens budget 2017 samt planer 2018-2019

 •   9

  Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska program 2016-2021

 •   10

  Öppettider Hörby museum

 •   11

  Fördelning av lokal och anläggningsbidrag

 •   12

  Inköp av bokbuss

 •   13

  Framställan om ekonomiskt bidrag till träskulptur

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut april 2016

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.