Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Val av ledamot och ersättare till Handikapprådet mandatperioden 2019-2022

 •   5

  Budgetskrivelse inför budgetberedning 2019-05-07

 •   6

  Initerat ärende - genomgång/översyn av Kultur-och fritidsnämndens delegationsordning

 •   7

  Bidrag till studieförbunden

 •   8

  Tidsplan - Utvecklingsstrategi för Hörby Marknad

 •   9

  Luciafirande 2019

 •   10

  Medborgarförslag - Skapa små fotbollsplaner

 •   12

  Information

 •   13

  Delegationsbeslut - mars 2019

 •   14

  Initiering av ärenden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.