•   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Kultur- och fritidsnämndens budget 2021

 •   6

  Slutredovisning av investeringsprojekt 2020

 •   7

  Verksamhetsberättelse/Bokslut 2020

 •   8

  Barnbokslut 2020

 •   9

  Biblioteksplan

 •   10

  Yttrande gällande förvärv av fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19

 •   11

  Redovisning av initierade ärenden 2020

 •   12

  Öppettider Hörby bibliotek

 •   13

  Ansökan om projektbidrag Askeröd IF

 •   14

  Meddelanden

 •   15

  Information

 •   16

  Delegationsbeslut - februari 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.