Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport maj 2022

 •   6

  Kulturmiljöprogram

 •   7

  Motion gällande avgiftsminskning eller befrielse från terminsavgift till Kulturskolan

 •   8

  Motion gällande inrättande av en tjänst som friluftssamordnare

 •   9

  Fördelning av lokal- och anläggningsbidrag 2022

 •   10

  Begäran om yttrande gällande motion om toalett vid Karnas backe

 •   11

  Meddelanden

 •   12

  Information

 •   13

  Delegationsbeslut - maj 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.