Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Stöd till föreningar på grund utav Covid-19

 •   6

  Medborgarförslag om skatepark

 •   7

  Motion om inrättande av ungdomsbrandkår

 •   8

  Ekonomisk månadsrapport oktober 2021

 •   9

  Avstämning - intern kontrollplan 2021

 •   10

  Tillgänglighetsanpassning av Hörby museums lokaler

 •   11

  Val av dataskyddsombud

 •   12

  Sammanträdesdatum 2022

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut - oktober 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.