Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport per 2021-05-31

 •   6

  Förändringar i hyresavgifter och uthyrningsbestämmelser 2021

 •   7

  Medborgarförslag om fritidsbank

 •   8

  Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

 •   9

  Meddelanden

 •   10

  Information

 •   11

  Delegationsbeslut - juni 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.