Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Motion om bygglekplats

 •   6

  Samverkansavtal med Riksidrottsförbunden och SISU idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation

 •   7

  Samlingsevenemang för priser och stipendier

 •   8

  Fördelning av investeringsbidrag

 •   9

  Ekonomisk månadsrapport per 2021-11-30

 •   10

  Diskussion - Verksamhetens behov under 2022

 •   11

  Intern kontrollplan 2022

 •   12

  Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

 •   15

  Delegationsbeslut - december 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.