Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initierade ärenden

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport per 31 oktober 2020

 •   6

  Diskussion - Kultur- och fritidsnämndens budget 2021

 •   7

  Revidering av stöd och bidrag till föreningslivet

 •   8

  Hörby museum - utredning anpassning lokal

 •   9

  Revidering av avgifter och uthyrningsbestämmelser

 •   10

  Kulturstipendium 2020

 •   11

  Meddelanden

 •   12

  Utbildning GDPR

 •   13

  Information

 •   14

  Delegationsbeslut - november 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.