Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerande och tid för justering

 •   2

  Initierade ärenden

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan samt anmälan om jäv

 •   4

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   5

  Ekonomisk rapport 2022

 •   6

  Internkontroll 2022

 •   7

  Revidering uthyrningsbestämmelser

 •   8

  Revidering bidragsregler

 •   9

  Kulturmiljöprogram

 •   10

  Lokal- och anläggningsbidrag Önneköps IF

 •   11

  Dataskyddsombud 2022

 •   12

  Delegationsbeslut september

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.