Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Sekretess

 •   5

  Information om arbetet med Dataskyddsförordningen i Hörby kommun

 •   6

  Redovisning verksamhet personligt ombud 2016

 •   7

  Socialchefen informerar

 •   8

  Genomgång av åtgärdsplan

 •   9

  Platssituationen

 •   11

  Intern kontroll uppföljning tertial I, 2017

 •   12

  Stratsys uppföljning

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   14

  Meddelande maj 2017

 •   15

  Valärenden april

 •   16

  Förhyrning av lokal, Månstorp 1 på Slagtoftavägen 11

 •   17

  Ordföranden informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.