Hoppa över navigering
 •   1

  Närvarande ledamöter

 •   2

  Föregående protokoll

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan

 •   5

  Initiering av nya ärenden

 •   6

  Anmälan om jäv

 •   7

  Socialchefen informerar

 •   8

  Presentation ny sektionschef Barn

 •   9

  Genomgång av åtgärdsplan

 •   10

  Årsarbetsplan socialnämnden 2017

 •   11

  Personalpool inom Vård- och omsorg

 •   12

  Tilldelningsbeslut Vallgården

 •   13

  Fördelning Budget 2017

 •   14

  Information ekonomiskt resultat 2016

 •   15

  Försörjning av medicintekniska hjälpmedel

 •   16

  Pågående avtalsskrivning

 •   17

  Återrapportering synpunkter och klagomål halvår 2, 2016

 •   18

  Platssituationen

 •   19

  Information

 •   20

  Rekommendation från SKL - Kvalitet i särskilt boende

 •   21

  Anmälan av delegeringsbeslut

 •   22

  Granskning av delegationsbeslut november-december 2016

 •   23

  Yttrande över Tillgänglighetsplan

 •   24

  Valärende

 •   25

  Ordföranden informerar

 •   26

  Yttrande över anmälan

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.