Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Socialchefen informerar

 •   5

  Träffpunkten

 •   6

  LSS beslut inte verkställda inom 3 mån

 •   7

  Platssituationen

 •   8

  Överprövning upphandling Vallgården

 •   9

  Barnbokslut 2016

 •   10

  Verksamhetsberättelse 2016

 •   11

  Begäran om igångsättningstillstånd

 •   12

  Ersättning till ensamkommande barn 2016

 •   13

  Åldersuppskrivningar ensamkommande barn

 •   14

  Information om beslut från IVO

 •   15

  Genomgång av åtgärdsplan

 •   16

  Intern kontrollplan 2017

 •   17

  Årsarbetsplan socialnämnden 2017

 •   18

  Lokalbehov socialförvaltningen

 •   19

  Rutin granskning av delegationsbeslut

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   22

  Ordföranden informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.