Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Anmälan om jäv

 •   5

  Sekretess

 •   6

  Sekretess

 •   7

  Miljömålsåtgärder 2016 och implementeringsarbete 2017

 •   8

  Socialchefen informerar

 •   9

  Presentation av ny enhetschef Källhaga, Kristina Nordquist

 •   10

  Presentation av ny Arbetsmarknadschef, Roger Ivarsson

 •   11

  Platssituationen

 •   12

  Servicebostäder för personer inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS)

 •   13

  Strategisk plan LSS

 •   14

  Patientsäkerhetsberättelse 2016

 •   15

  Utveckling av individ- och familjeomsorgen

 •   16

  Budgetskrivelse 2018 inkl kortsiktiga mål - diskussion 30 minuter

 •   19

  Delegationsgranskning mars 2017

 •   20

  Information om IVO beslut

 •   21

  Reglemente socialnämnden

 •   22

  Genomgång av åtgärdsplan

 •   23

  Årsarbetsplan socialnämnden 2017

 •   24

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   25

  Meddelande mars 2017

 •   26

  Ordföranden informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.