Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Socialchef informerar 2019

 •   6

  Redovisning statsbidrag 2018

 •   7

  Budget 2019 och förslag på åtgärder

 •   8

  Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare 2019-2022

 •   9

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   10

  Revidering: Socialnämndens delegationsordning

 •   11

  Revidering: Socialförvaltningens riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser

 •   12

  Ordförande informerar 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.