Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Socialchef informerar 2019

 •   6

  Motion från Susanne Meijer (S) angående psykiatrisjuksköterska

 •   7

  Motion från Gert Nygren (SPI) om ett förtydligande av kommunfullmäktiges beslut för Önnebo

 •   8

  Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

 •   9

  Redovisning Synpunkter och klagomål helår, 2018

 •   10

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   11

  Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2018

 •   12

  Tidplan för budget 2020 och planer 2021-2022

 •   13

  Lokalförsörjningsplan 2019

 •   14

  Barnbokslut 2018

 •   15

  Workshop för socialnämndens ledamöter och ersättare

 •   16

  Tema socialnämndens sammanträden 2019

 •   17

  Ordförande informerar 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.