•   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Budget 2019 och förslag på åtgärder

 •   5

  Initiering av ärenden

 •   6

  Socialchef informerar 2019

 •   7

  Ändring av avgifter inom äldreomsorgen

 •   8

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   9

  Ordförande informerar 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.