Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Revidering: Socialförvaltningens riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser

 •   6

  Socialchef informerar 2019

 •   7

  Utredning avseende vad som är lagstadgat avseende hemsjukvård och hemtjänst (2019-05-23 SN §115)

 •   8

  Redovisning Synpunkter och klagomål 2019

 •   9

  Intern kontroll 2019, uppföljning 2

 •   10

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   11

  Budget 2020 och planer 2021-2022

 •   12

  Återremittering: Folkhälsostrategi för Hörby kommun

 •   13

  Initierat ärende från Mona Olin (SD) om brytpunkten mellan hemtjänst och särskilt boende

 •   14

  Skriftligt yrkande från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) till socialnämnden 2019-06-20, § 130

 •   15

  Svar på initierat ärende, Fråga till den styrande majoriteten Mona Olin (SD)

 •   16

  Ordförande informerar 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.