Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Utredning avseende möjligheten att utöka delegerade medicinska uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor i kommunen

 •   5

  Socialchef informerar 2019

 •   6

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   7

  Yttrande: Motion från Lillemor Widh (S) angående bl.a. utökning av föreningsbidraget

 •   8

  Initierat ärende från Gunvor Håkansson (C) angående ej lagstadgad verksamhet

 •   9

  Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om samlad hantering av Hörby kommuns bostäder

 •   10

  Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag

 •   11

  Motion från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) angående valfrihet för äldre i Hörby kommun

 •   12

  Samråd – Detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22, Ludvigsborgs friskola, Hörby kommun

 •   13

  Ordförande informerar 2019

 •   14

  Villkorat försörjningsstöd

 •   15

  A-kassa

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.