Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Socialchef informerar 2020

 •   6

  Ordförande informerar 2020

 •   7

  Strategisk plan LSS

 •   8

  Statistik: beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   9

  Översyn: Socialnämndens delegationsordning

 •   10

  Översyn: Socialförvaltningens riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser

 •   11

  Översyn: Socialnämndens plan för äldreomsorgen Hörby 2018-2025

 •   12

  Synpunkter/klagomål helår 2019

 •   13

  Redovisning av statsbidrag 2019

 •   14

  JO - Begäran om yttrande

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.