Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Initiering av ärenden

 •   5

  Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser, årlig genomgång och revidering

 •   6

  Redovisning översyn avseende tillståndspliktiga verksamheter IVO

 •   7

  Delegationsordning ,årlig genomgång och revidering

 •   8

  Äldreomsorgsplanen 2020-2025. OBS! ärendet utgår!

 •   9

  Strategisk plan LSS 2020-2024

 •   10

  Avsiktsförklaring Gröna Huset

 •   11

  Redovisning synpunkter och klagomål 2019

 •   12

  Statistik: beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   13

  Platssituationen 2020

 •   14

  Uppföljning nämndsbeslut 2019

 •   15

  Barnbokslut 2019

 •   16

  Verksamhetsberättelse 2019

 •   17

  Tidplan för budget 2020 och planer 2021-2022

 •   18

  Redovisning statsbidrag 2019

 •   19

  Investeringsprojekt 2019

 •   20

  Socialchef informerar 2020

 •   21

  Ordförande informerar 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.