•   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   5

  SÄBO - inköp av tjänster eller att driva i egen regi - utvärdering

 •   6

  Alkolås hemtjänstens bilar - muntlig information

 •   7

  Internkontrollplan, uppföljning 2

 •   8

  Synpunkter/klagomål halvår 1, 2020

 •   9

  Socialchefen informerar - augusti 2020

 •   10

  Ordförande informerar - augusti 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.