Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar 2018

 •   5

  Initierat ärende från Jörgen Leufstedt (MP) angående oro bland personal inom socialförvaltningen i samband med pågående omorganisation

 •   6

  Ekonomisk redovisning oktober 2018

 •   7

  Avgifter inom LSS-verksamheten

 •   8

  Motion från Stefan Borg (SD) om att göra obligatoriska drogtester på skolorna

 •   9

  Yttrande: Motion angående ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid

 •   10

  Motion gällande införande av trygghetsvakter

 •   11

  Revidering av Socialnämndens delegationsordning avseende beslut enligt LVU

 •   12

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   13

  Revidering av Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser avseende biståndsbedömt trygghetsboende

 •   14

  Motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanlända

 •   15

  Motion från Susanne Meijer (S) angående sammanslagning av pensionärsrådet och handikapprådet

 •   16

  Ordförande informerar

 •   17

  Intern kontroll 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.