Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Socialchef informerar

 •   5

  Information tilldelning Vallgården

 •   6

  Äldreomsorgsplan

 •   7

  Genomgång av åtgärdsplan

 •   9

  Reglemente socialnämnden

 •   10

  Lokalförsörjningsbehov

 •   11

  Årsarbetsplan socialnämnden 2018

 •   12

  Utvärdering studiebesök

 •   13

  Riktlinjer ansökan om föreningsbidrag

 •   14

  Inkomna ansökningar föreningsbidrag

 •   15

  Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser

 •   16

  Socialnämndens delegationsordning

 •   17

  Revisionsrapport - Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

 •   18

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 •   20

  Förhöjd riksnorm för försörjningsstöd

 •   21

  Utökat ansvar för vård i kommunal regi som en effekt av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt ny lagstiftning

 •   22

  Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 •   23

  Internbudget 2018

 •   24

  Utökade volymer och kostnader för personlig assistans

 •   25

  Granskning av delegationsbeslut 2018

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.