Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar

 •   5

  Boendekostnaderna för samtliga nyanlända

 •   6

  Glappersättning

 •   7

  Remissvar: Måltidspolicy med mål och riktlinjer

 •   8

  Strategi för e-Hälsa 2018 - Digitaliseringsstrategi 2018-2022

 •   9

  Motion gällande integrationsplikt för nyanlända

 •   10

  Revidering av Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser

 •   11

  Utveckling av socialnämndens lägenheter på Byggmästargatan 16-36 till Trygghetsboende

 •   12

  Redovisning Synpunkter och klagomål 2018

 •   13

  Uppföljning intern kontroll

 •   14

  Information IVO

 •   15

  Skriftligt svar på Stefan Borgs frågor

 •   16

  Höjning av Habiliteringsersättning

 •   17

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   18

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.