Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar

 •   5

  Begäran att servicehem Hagadal iståndsätts för att motsvara krav som ställs på ett boende

 •   6

  Lämna statistik till socialstyrelsens personuppgiftsbiträde

 •   7

  Synpunkter/klagomål helår, 2017

 •   8

  Inkomna ansökningar föreningsbidrag

 •   9

  Uppföljning Socialnämndens beslut 2017

 •   10

  Medborgarförslag om e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.