Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar

 •   5

  Val av dataskyddsombud för Socialnämnden

 •   6

  Workshop Socialnämnden ink. ersättare

 •   7

  Remiss: Parkeringsstrategi för Hörby

 •   8

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   9

  Sammanträdestider 2019

 •   10

  Inkomna ansökningar föreningsbidrag hösten 2018

 •   11

  Revidering av riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser avseende förenklad biståndshandläggning gällande trygghetslarm

 •   12

  Förändring av fördelning av tjänst för boendekoordinator mellan Socialnämnden och Tekniska nämnden

 •   13

  Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från slutenvård

 •   14

  Återremittering avseende glappersättning

 •   15

  Ordförande informerar

 •   16

  Ekonomisk redovisning september 2018

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.