Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar

 •   5

  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

 •   6

  Lokalförsörjningsbehov

 •   7

  Uppföljning Socialnämndens beslut 2017

 •   8

  Medborgarförslag om e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd

 •   9

  Workshop 2018

 •   11

  Information Selmagården

 •   12

  Redovisning kostnader upphandlingen/överklagan gällande Vallgården.

 •   13

  Information av planläggningsläget beträffande lokalbehoven för Socialförvaltningen

 •   14

  Verksamhetsberättelse 2017

 •   15

  Ordförande informerar

 •   16

  Hantering ensamkommande ungdomar

 •   17

  Ansökan om utökad budgetram för LVM placeringar 2018

 •   18

  Tvätteri

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.